Моменти от Звезден фестивал – Габрово 2019 г.

Снимки от интерактивната лекция на тема: “Колонизацията на Марс” изнесена в Астрономическа Обсерватория и Планетариум – Габрово от Тихомир Димитров от Space Academy София.

Share with friends