Сдружение „Обсерватория за идеи – 2Д“
разработваме и осъществяваме идеи, свързани с развитието и съхранението на духовни ценности, наука, култура, техника и технологии, опазване на чиста околна среда.

Целта ни е да помогнем на хората с идеи да ги реализират и заедно да превърнем България в едно по-добро място за живеене.

ЗА НАС

 

Сдружение „ОБСЕРВАТОРИЯ ЗА ИДЕИ 2Д“ е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което обединява своите членове за разработване и осъществяване на идеи, свързани с развитието и съхранението на духовни ценности, наука, култура, техника и технологии, опазване на чиста околна среда, чрез организиране на дейности за обмяна на опит и запознаване на широката общественост с тях. Сдружението ни е изцяло независимо.

ИДЕЯ

ЦЕЛИ

 

1. Разработване на алтернативни идеи в областта на науката и технологиите, по-конкретно свързани с изграждането на различни видове енергийни източници.
2. Сътрудничество с национални организации и ведомства, което гарантира стабилност на устоите на Идеите и дейността и открива възможности за разпространение на опит.
3. Съхраняване на българските бит и култура, духовност и самосъзнание.
4. Въвеждане на иновативни идеи за опазване на околната среда, поправяне на вече нанесени щети.
5. Развиване на дейност, свързана с биоземеделие - запазване естествените взаимоотношения между почвата, растенията, животните и човека.

ПЕРСПЕКТИВИ

 

В бъдеще с развитието на Сдружение „Обсерватория за идеи – 2Д“ ние ще разширим обхвата на дейността ни. Натрупвайки опит в изграждането на нашия идеен център ние ще можем да подпомагаме хора от други български градове при създаването на подобни идейни хъбове (центрове).

Вярваме, че това е в основата на изграждането на устойчиво и проспериращо гражданско общество.

Ако по света за нещо се говори, то в Габрово вече се прави!